Valkhofvereniging

Toeristische informatie over het Valkhof. Scan de codes bij de bezienswaardigheden om alles te zien!

Sint Nicolaaskapel op het Valkhof

De St. Nicolaaskapel wordt ook wel (ten onrechte) aangeduid als Karolingische kapel, maar één ding is zeker: keizer Karel de Grote, die in de achtste eeuw over een groot deel van West-Europa regeerde, heeft deze kapel niet gesticht. Op basis van bouwhistorische gegevens kan globaal worden bepaald dat deze kapel net voor of na het jaar 1000 gebouwd moet zijn. De vorm is absoluut niet Nederlands en lijkt geïnspireerd op de (grotere) paltskapel van Karel de Grote (!) in Aken. Aan de oorspronkelijke Romaanse grondvorm van de St. Nicolaaskapel is nauwelijks iets veranderd. De torenvormige tufstenen kern van de kapel is achthoekig met grote doorgangen. Deze kern wordt weer omsloten door een tufstenen zestienhoekige omgang met vrijwel identieke verdieping. De daken en verdiepingsvloer van de omgang waren destijds in hout uitgevoerd. Toren en daken waren in de oorspronkelijke Romaanse stijl lager en minder steil van helling dan de huidige uitvoering.

We weten dat St. Nicolaas waarschijnlijk de belangrijkste patroonheilige van de kapel was, en dat de kapel werd gebruikt als hofkapel. In de kapel waren drie altaren, waarvan twee altaren aan andere heiligen waren gewijd, namelijk de H. Alexis en de H. Margaretha. In de latere middeleeuwen vond een gotische verbouwing plaats, waarbij de achthoekige toren werd verhoogd in baksteen. Daarnaast werden de daken van toren en omgang spitser gemaakt. Ook werd de dubbele omgang voorzien van gewelven, werden de meeste ramen vervangen door gotische exemplaren, en werden diverse muurwerkdelen in baksteen vernieuwd.

Na de reformatie verloor deze kapel uiteindelijk haar kerkelijke functie en kreeg het gebouw uiteenlopende bestemmingen zoals opslagplaats. Doordat de gemeente eind achttiende eeuw de kapel van de slopers kon terugkopen, bleef dit bijzondere gebouw gespaard. Vanaf 1978 is de kapel door de Valkhofvereniging opengesteld en gratis te bezoeken door het publiek van mei tot en met half oktober op woensdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

De Sint Nicolaaskapel is ook te gebruiken voor huwelijken, doop, exposities of andere, kleinschalige evenementen. Informatie: info@valkhof.nl of 06-10003147.

Scan een nieuwe code voor meer informatie, of kijk in het overzicht.