Valkhofvereniging

Toeristische informatie over het Valkhof. Scan de codes bij de bezienswaardigheden om alles te zien!

De Barbarossa-ruïne of St. Maartenskapel

Algemeen wordt aangenomen dat deze kapel is gebouwd door Keizer Frederik Barbarossa (‘Roodbaard’) die in het midden van de twaalfde eeuw de gehele Valkhofburcht moderniseerde en versterkte. Deze kapel is in tufsteen uitgevoerd en was oorspronkelijk rechthoekig met een halfronde grote koornis (absis). Geruime tijd moet deze kapel samen met de iets oudere St. Nicolaaskapel als hofkapel in gebruik zijn geweest. We weten dat St. Maarten de patroonheilige van deze tweede kapel was. Oorspronkelijk kende de Sint-Maartenskapel een verdiepingsvloer met daaronder een crypte-achtige ruimte, waarvan de gewelfde aanzet nog goed zichtbaar is aan de binnenkant van de huidige ruïne.

 

Bij latere uitbreidingen van de burcht ontstond de zogeheten lange noordzuid-vleugel, een grotendeels bakstenen gebouw van ongeveer 50 meter lang, waarin het grootste deel van de St. Maartenskapel werd opgenomen. De absis en een deel van het schip staken uit aan de achterzijde van deze lange vleugel. De kapel verloor uiteindelijk haar kerkelijke functie en werd daarna onder andere gebruikt als keuken voor het kasteel. Bij de sloop van de burcht eind achttiende eeuw is geprobeerd om de kapel in totaliteit te behouden. Dat lukte niet omdat in de loop der eeuwen diverse interne doorbraken gemaakt moeten zijn naar de lange burchtvleugel. Hierdoor verloor de kapel haar stabiliteit en uiteindelijk kon maar ongeveer een derde deel behouden blijven in ruïne-vorm, waaronder gelukkig de rijk gedecoreerde absis en delen van de aanzet van het oorspronkelijke schip. De restanten van de kapel werden opgenomen in het park dat na de sloop werd aangelegd, en is momenteel bekend onder de naam Barbarossa-ruïne.